تراکت، کاتالوگ، بروشور، پاکت

توجه : هزینه طراحی جداگانه و بر اساس مقدار کار و دشوار بودن طراحی محاسبه می گردد
نکات کلیدی:
1. مواردی که با عبارت سایز دقیق مشخص شده اند به سایز واقعی بوده و سایر موارد تراکتی هستند (کمی کوچکتر می باشند مثلا A4 تراکتی 20×29 سانت می باشد.)
2. تیراژ کارهای تحویلی پس از کسر شدن در مراحل چاپ، خدمات و برش در فرم های عمومی معمولا کمتر از عدد درج شده خواهد بود. مقدار کسری حدودا بین 3% تا 7% می باشد. پیش از تحویل سفارش دو عدد به عنوان نمونه کار نزد خود نگه می داریم. در صورت عدم رضایت قطعا این حق را دارید که آن دو عدد را نیز دریافت نمایید.
3. برای مواردی که طراحی توسط سفارش دهنده انجام شده باشد رعایت نکات حرفه ای به عهده طراح می باشد و کانون تبلیغاتی رسام مسئولیتی در قبال عدم آگاهی طراح ندارد (فایل باید CMYK و 300dpi باشد ، احتیاط حداقل 5 میلیمتر از اطراف تراکت یا سربرگ باید رعایت شود. آگاهی از کدهای رنگ به کیفیت کار کمک خواهد کرد)
4. رنگ ها در فرم عمومی قطعا با چیزی که در مانیتور میبینید تفاوت خواهد داشت و در یک فرم نوسان در حد متعارف وجود دارد
5. .هر مشکلی غیر از موارد فوق قابل ارجاع بوده و در صورتی که حداکثر ده روز پس از آماده شدن، محصول مرجوع گردد چاپ مجدد در اولین فرم انجام خواهد شد
6.تراکت و سربرگ حداکثر 8 روز کاری و پاکت حداکثر 10 روز کاری بعد از ثبت آماده تحویل می باشد
آخرین به روز رسانی: 23 خرداد 1403
فرم 1000 برگی تحریر 80 گرم (8 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
1A6265,000385,000
2A5510,000745,000
3A4985,0001,460,000
فرم 1000 برگی تحریر 80 گرم (3 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
4A6440,000560,000
5A5690,000930,000
6A5 سایز دقیق875,0001,285,000
7A41,200,0001,670,000
8A4 سایز دقیق1,565,0002,385,000
9A32,660,0003,605,000
فرم 1000 برگی گلاسه 135گرم (8 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
10A6330,000450,000
11A5635,000875,000
12A41,245,0001,720,000
فرم 1000 برگی گلاسه 135گرم (3 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
13A6505,000620,000
14A5820,0001,055,000
15A41,455,0001,930,000
16A33,180,0004,125,000
فرم 2000 برگی تحریر 80 گرم (10 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
17A6415,000570,000
18A5800,0001,115,000
19A41,580,0002,270,000
فرم 2000 برگی تحریر 80 گرم (3 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
20A6585,000740,000
21A5985,0001,300,000
22A5 سایز دقیق1,265,0001,805,000
23A41,790,0002,410,000
24A4 سایز دقیق2,350,0003,425,000
25A33,845,0005,085,000
 
فرم 2000 برگی گلاسه 135 گرم (8روز)
ردیفسایزیک رودو رو
26A6545,000700,000
27A51,060,0001,375,000
28A42,100,0002,720,000
فرم 2000 برگی گلاسه 135 گرم (3روز)
ردیفسایزیک رودو رو
29A6715,000870,000
30A51,245,0001,560,000
31A42,310,0002,930,000
32A34,885,0006,125,000
 
فرم 5000 برگی تحریر 80 گرم( 10روز)
ردیفسایزیک رودو رو
33A6855,0001,115,000
34A51,680,0002,200,000
35A43,335,0004,380,000
فرم 5000 برگی تحریر 80 گرم (5روز)
ردیفسایزیک رودو رو
36A61,000,0001,260,000
37A51,840,0002,360,000
38A5 سایز دقیق2,405,0003,315,000
39A43,505,0004,550,000
40A4 سایز دقیق4,640,0006,460,000
 41A37,280,0009,365,000
 
فرم 5000 برگی گلاسه 135 گرم (8روز)
ردیفسایزیک رودو رو
42A61,180,0001,440,000
43A52,330,0002,855,000
44A44,635,0005,680,000
فرم 5000 برگی گلاسه 135 گرم (5روز)
ردیفسایزیک رودو رو
45A61,325,0001,585,000
46A52,490,0003,010,000
47A44,805,0005,850,000
 
فرم 1000 برگی کرافت 80 گرم (12روز)
ردیفسایزیک رودو رو
48A6370,000505,000
49A5700,000970,000
50A41,360,0001,900,000
 
فرم 2000 برگی کرافت 80 گرم (12روز)
ردیفسایزیک رودو رو
51A6575,000730,000
52A51,110,0001,420,000
53A42,185,0002,800,000
 
فرم 5000 برگی کرافت 80 گرم (12روز)
ردیفسایزیک رودو رو
54A61,180,0001,375,000
55A52,315,0002,710,000
56A44,595,0005,385,000
 
پاکت تحریر و کرافت 80گرم
ردیفسایزروز کاریتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000
57تحریر ملخی91,545,0002,605,0005,765,000
58تحریر ملخی 100گرم91,705,000--
59A5تحریر91,745,0002,925,0006,450,000
60A5 فوری تحریر51,985,0003,165,000-
61کرافت ملخی12---
62A4 تحریر93,250,0005,395,00011,795,000
63A4 فوری تحریر53,515,0005,660,000-
 
پاکت کتان 120گرم (10روز)
ردیفسایزتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000
64ملخی2,045,000--
65A52,355,000--
66A44,470,000--
 
پاکت گلاسه 135 گرم (10روز)
ردیفسایزتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000
67ملخی1,925,0003,365,0007,660,000
68ملخی فوری 6روز2,120,0003,560,000-
69A52,130,0003,695,0008,365,000
70A5 فوری 6 روزه2,370,0003,930,000-
71A44,020,0006,930,00015,620,000
72A4 فوری 6 روزه4,280,0007,190,000-

 

برخی از مشتریان ما

 • asal hakim
 • atlas rayan2
 • bazargani parsa
 • daneshgah qom
 • darya sanat2
 • harvesp ziba
 • hedye tour
 • hotel esteghlal
 • hotel parsia
 • jahad keshavarzi2
 • jamejam imen
 • kesht o sanat hoseini
 • maaref 2
 • mobleman roshandel
 • moht zist
 • mokhaberat 2
 • pardis
 • sata2
 • shabake noor 2
 • shahrakha2
 • smart home arsan
 • tabiate royaee
 • tamin 2

ساعت کاری ما

هر روز به جز تعطیلات رسمی
یکسره از ساعت 9 الی 19

تماس با ما

پرداخت آنلاین